Introductie

L.S.

Natuurlijk is iedereen die ergens met plezier woont trots op zijn of haar omgeving.
Daar zijn wij geen uitzondering op!
Met veel genoegen presenteren we u dan ook onze dorpsvisie.
De dorpsvisie van Waarder, dorp in de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
Een eeuwenoud dorp wat springlevend is en dat blijft zo als het aan ons ligt. Een kleine kern midden in het agrarisch gebied waar het goed toeven is.
Waar het veilig wonen is in een rustige, groene en ruimtelijke omgeving waar de zondagsrust bijna ‘actief gebezigd’ wordt.
Op een centraal gelegen plekje midden in het Groene Hart vormen we een gezellige en saamhorige gemeenschap waar een flinke supermarkt en goede basisschool tot basisvoorzieningen gerekend kunnen worden.

In dit stuk een blik op het heden maar vooral een visie op de toekomst.
Wat zijn de kansen en wat de bedreigingen.
De grondslag van dit epistel wordt gevormd door de resultaten van een ‘dorps brede’ enquête aangevuld met de ideeën en zorgen die leven bij het dorpsteam.

Grootste zorg bij dat team is of er genoeg ruimte en aandacht beschikbaar is om het aantal woningen uit te breiden.
‘De tijd van 12 mensen in één woning is ook in Waarder achter de rug’.
Dit behoeft zeker niet grootschalig maar wél zodanig te gebeuren dat er voldoende jeugd kan blijven ‘hangen’ zodat het huidige voorzieningenniveau op peil kan blijven.

We hopen dat iedereen die er nieuwsgierig naar is en alle beleidsmakers met aandacht kennis zullen nemen van ons dorp, wat er leeft en wat er de komende tijd nodig is om het een vitaal dorp te laten blijven!


Volgende