Zienswijze “Poort van Waarder”

Sinds begin maart is het nieuwe bestemmingsplan voor de Poort van Waarder ter inzage open gegaan. Afgelopen woensdag 12 april is de termijn voor het indienen van een zienswijze verstreken. Het dorpsteam heeft naar aanleiding van deze ontwikkeling een zienswijze ingediend.

De “Poort van Waarder” behelst het realiseren van een nieuwe PLUS Supermarkt nabij de huidige vrachtwagenparkeerplaats en de snackkar. Op dit terrein, dat wordt uitgebreid met het aanliggende weiland, zal de nieuwe supermarkt gerealiseerd worden met een herschikking van de vrachtwagenparkeerplaats. Ook zal er een laadplein voor elektrische voertuigen en een nieuwe plek zijn voor de snackkar middels een permanente standplaats of een inpandige plaats in de supermarkt met terras. De snackkar zal dus niet verdwijnen uit Waarder.

De “oude” supermarkt aan het Dorp zal worden omgebouwd tot 10 nieuwe appartementen in verschillende koop-klassen. Vijf van deze woningen voldoen aan de grens betaalbare koop van de NHG. Hierdoor hopen wij dat ook starters en jongeren een voet tussen de deur krijgen in de huidige woningmarkt en in Waarder blijven. Jongeren en starters zullen, aldus het bestemmingsplan, voorrang krijgen op andere kopers.

Het dorpsteam vindt dit een mooie ontwikkeling om de voorzieningen in Waarder op peil te houden. Echter heeft het dorpsteam wel zijn zorgen geuit over een mogelijke overkapping op het laadplein van 6 meter hoog en maximaal 150 m2 in grootte. Het dorpsteam is van mening dat dit een onevenredige impact heeft op de omgeving. In de zienswijze heeft het dorpsteam zich hier dan ook tegen verzet. De volledige zienswijze kunt u hier downloaden. Wij hopen dat de plannen op dit punt kunnen worden aangepast.

Comments 1

Geef een reactie