Agenda

In deze dorpsvisie zijn bij de verschillende thema’s een groot aantal punten benoemd waarmee het dorpsteam aan de slag gaat om deze ten uitvoering te brengen. Bij de uitvoering van voornamelijk ingrijpende projecten zullen bewoners betrokken worden bij de realisatie van deze projecten. Denk hierbij aan de herinrichting van het dorp en woningbouw.

Bewoners worden via nieuwsberichten op de website en sociale media op de hoogte gehouden van de voortgang van de verschillende punten.

2025 Het tracé binnen de bebouwde kom van de A12 naar Driebruggen is heringericht naar een 30km-zone compleet met een dorpsplein. Veiligheid
2025 Er is meer controle en verbinding met de wijkagent en de BOA gerealiseerd. Veiligheid
2025 De buitengebieden zijn aangesloten op een glasvezelnetwerk. Leefbaarheid
2030 Er zijn 200 nieuwe woningen gerealiseerd bovenop het huidige aantal. Minimaal 50% hiervan is bedoeld voor starters. Wonen
2030 Waarder is geheel energieneutraal conform de wensen van bewoners. Duurzaamheid
2030 Er is een randweg aangelegd vanaf de A12 naar Driebruggen. Veiligheid
2030 De kerken en verenigingen werken nauw samen om activiteiten te ontplooien in het dorp. Leefbaarheid
2030 Er is een serviceloket van de gemeente gerealiseerd in het dorp. Leefbaarheid
2030 Er is een goede verbinding tussen het dorp en omliggende plaatsen met het openbaar vervoer. Leefbaarheid
2030 Er is een is een uitbereiding van wandelroutes gerealiseerd. Ruimte en Natuur
2030 Het landelijke en open karakter is behouden. Ruimte en Natuur