Informatie

Waarom een dorpsvisie?

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk werkt aan een toekomstvisie. Daarin wil de gemeente antwoord geven op belangrijke opgaven waar ze mee te maken heeft, zoals het woningtekort, de stijgende zorgvraag, vergrijzing, klimaatverandering, leefbaarheid van de dorpen en het opwekken van duurzame energie.

De gemeente heeft aan elk dorp gevraagd om ook een eigen dorpsvisie te maken. In deze dorpsvisie komt te staan hoe inwoners hun dorp zien over tien jaar en wat ze daarbij belangrijk vinden. De dorpsvisies zijn één van de bouwstenen van de gemeentelijke toekomstvisie.

De noodzaak om een toekomstvisie te formuleren volgt uit de nieuwe omgevingswet. In deze wet worden allerlei verschillende regels samengevoegd waardoor het makkelijker wordt om een vergunning aan te vragen die past binnen de visie die een gemeente, provincie, waterschap of het rijk heeft opgesteld.

Hoe zijn we te werk gegaan?

Het Dorpsteam van Waarder wil de dorpsvisie in samenspraak met inwoners ontwikkelen. Dit in navolging op de avond “Wie, Wat, Waarder” die wij in 2018 hebben georganiseerd. Omdat we vanwege het coronavirus geen bijeenkomst konden organiseren, is een enquête uitgezet om de mening van het dorp te peilen. Die enquête is ruim 100 keer ingevuld. Het Dorpsteam heeft de resultaten mede gebruikt voor het maken van deze dorpsvisie, daarnaast is een stip op de horizon gezet door het dorpsteam zelf.

Waarder telt rond de 1680 inwoners. Dat betekent dat de enquête ingevuld is door 6% van de inwoners.

Deze dorpsvisie bestaat uit een zestal thema’s en een agenda waar het Dorpsteam de komende jaren samen met bewoners en de gemeente aan gaat werken om te realiseren. Elk van deze thema’s bevat een uitwerking van de resultaten van de enquête.