Leefbaarheid

Prettig samenleven

De meeste inwoners zijn te spreken over de voorzieningen in het dorp. Vooral de supermarkt wordt erg gewaardeerd, maar ook de school, kerken en ouderenzorg. Wel zouden inwoners graag een gezellig dorpsplein rond de kerk hebben, en iets meer horeca (zoals een lunchroom/koffiezaak/restaurant). Ook is er behoefte aan een meer divers winkelaanbod.

CafeVeel waarde wordt gehecht aan de saamhorigheid in het dorp. In Waarder zijn de mensen vriendelijk en kijken ze naar elkaar om. Er is wel behoefte aan meer activiteiten en gelegenheid voor ontmoeting, vooral voor jongeren en kinderen. Hierbij wordt gedacht aan een speelplek, een skatebaan/fitnesstoestellen of aan een plek voor jongeren. Inwoners vinden dit nodig om het dorp aantrekkelijk te houden voor jong en oud.

Waarder ligt landelijk maar ook nabij de A12 en aan verschillende doorgaande wegen. Inwoners waarderen de centrale ligging en goede bereikbaarheid, maar ervaren ook overlast van de wegen. De A12 levert bijvoorbeeld geluidsoverlast op. Daarom stellen een aantal inwoners voor om een geluidswal bij de snelweg te plaatsen, hier is niet iedereen een voorstander van. Daarnaast is de bereikbaarheid met het openbaar vervoer beperkt. Vooral jongeren zijn gebaat bij een betere ov-verbinding met grote omliggende plaatsen. Dit zou onder andere kunnen door het intensiever inzetten van de buurtbuslijn.

KerkDe afgelopen jaren zijn er verwoede pogingen gedaan om een glasvezelnetwerk aan te leggen in het buitengebied op verzoek van vele bewoners. Dit is tot op heden nog niet gerealiseerd. Het streven is om het gehele buitengebied voor 2025 aan te sluiten op het glasvezelnetwerk. Daarnaast werken in 2030 kerken en verenigingen nog meer samen om activiteiten te organiseren voor de inwoners. Ook is er een serviceloket vanuit de gemeente om ook ouderen inwoners te voorzien in hun behoefte. Dit omdat zij slecht naar Bodegraven kunnen komen met het openbaar vervoer.