Wonen

Voldoende, betaalbare woningen

Waarder telde in 2020 1655 inwoners, dat is een lichte stijging ten opzichte van het jaar 2000 toen Waarder 1590 inwoners telde. De bevolking van Waarder lag de afgelopen twintig jaar tussen plusminus 1600 en 1725 inwoners. Dat de bevolking maar beperkt gegroeid is betekent niet dat er geen behoefte aan woningen is. De bevolkingssamenstelling verandert, er zijn bijvoorbeeld meer ouderen, en de jongeren verlaten het dorp. Ook zien we in heel Nederland dat het aantal eenpersoonshuishoudens groeit en dat starters moeite hebben om een huis te kopen. Dit betekent dat er behoefte is aan meer woningen, maar vooral ook aan woningen die betaalbaar zijn en aansluiten bij de behoeften van de doelgroep.


Bron: CBS

Onder Waardenaren is er grote behoefte aan meer betaalbare woonruimte, met name voor jongeren en starters. Belangrijk om deze leeftijdsgroep in het dorp te behouden; ook voor de leefbaarheid! Er is vooral behoefte aan (vrij) goedkope woningen (koop: vooral tot 375.000, huur: vooral 750 per maand). Woningen voor senioren hebben minder prioriteit, onder andere omdat er met de nieuwe Maximalocatie al veel nieuwe seniorenwoningen gebouwd zijn in het dorp.

Voorgestelde woningbouwlocaties

Inwoners stellen – in aanvulling op de geplande bebouwing bij Kromme Kamp en voormalig Kerverland – woningbouw voor aan de directe randen van het dorp. Vooral het weiland naast het Kerkelaantje wordt vaak genoemd als potentiële locatie. Inwoners geven wel aan dat er niet te veel nieuwbouw bij moet komen. Centraal staat dat het dorp kleinschalig moet blijven. Hieronder staat een kaartje met de geplande (lichtgroen in de kaart) en de meest genoemde (donkergroen in de kaart) mogelijke locaties voor woningbouw.

In 2030 is de ambitie dat Waarder er 200 woningen bij heeft. Dit mede omdat Waarder qua woningbouw stil is blijven staan ten opzichte van andere vergelijkbare kernen zoals Nieuwerbrug met project “Eigen Wiericke” en Driebruggen met project “Voor de Brug”. Daarnaast moet minimaal 50% van deze woningen bedoeld en betaalbaar zijn voor starters.

Wilt u meer lezen over het woonbeleid van de gemeente? Lees hier de woonvisie van de gemeente uit 2020.