standpunt dorpsteam over vluchtelingen beleid gemeente

In de vergadering van 22 september 2015 heeft het dorpsteam het vraagstuk rondom de bewoning van Kerverland door vluchtelingen besproken. Wij zijn van mening dat wij hierin geen standpunt als team innemen. De gemeente is verantwoordelijk voor de informatie voorziening en de keuzes die zij maken. Voor de beantwoording van de vragen kunt u bellen met de gemeente, 0172-522 522.