Sociaal team

Voor wie is het Sociaal team?

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor hulp en ondersteuning op het gebied van jeugd, zorg en werk. Drie wetten1 gingen op die datum van kracht. Als gevolg hiervan is in gemeente Bodegraven-Reeuwijk het ‘Sociaal team’ opgericht. Het Sociaal team is er voor u als u het zelf (even) niet meer redt en op meerdere gebieden ondersteuning nodig heeft.

Wat is het Sociaal team?

Het Sociaal team bestaat uit sociaal werkers. Deze medewerkers hebben specifieke kennis op allerlei gebieden. Dit betreft participatie, inkomen, schuldhulpverlening en maatschappelijke ondersteuning, zoals maatschappelijk werk, vrijwilligerswerk, ouderenadvies en welzijnswerk. Andere gebieden zijn jeugd- of gezinsproblematiek, psychische problematiek en jeugdpsychiatrie, en mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Het Sociaal team werkt nauw samen met de wijkverpleegkundige.

Hoe gaat het Sociaal team te werk?

Samen met u en de mensen om u heen stelt de medewerker van het Sociaal team één plan op voor alle onderwerpen waar ondersteuning nodig is. Mensen om u heen zijn bijvoorbeeld familie, buren, vrienden, vrijwilligers, mensen van uw kerk of andere betrokkenen.

Hierbij kunnen ook andere deskundigen worden betrokken, in overleg met u. Het doel is om uw eigen kracht en die van uw Het Sociaal team Wat betekent dit voor u? 1 De Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en de Participatiewet. Zorgen over veiligheid Het kan zijn dat u zich zorgen maakt over de veiligheid van een kind of volwassene op het gebied van kindermishandeling of huiselijk geweld. Hiervoor kunt u sinds 1 januari 2015 terecht bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (AMHK), genaamd ‘Veilig Thuis’. Met uw eventueel anonieme melding gaat Veilig Thuis aan de slag. Zij zijn te bereiken via telefoon: 0800 – 2000 (gratis).

sociale netwerk zoveel mogelijk te versterken. Op deze manier wordt gezocht naar oplossingen in uw dagelijkse leefomgeving. Als het nodig is, kan hiernaast aanvullende professionele hulp en ondersteuning voor u worden aangevraagd. Contact met het Sociaal team Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de huisarts, SAM, Ferm Werk of de gemeente kunnen u in contact brengen met het Sociaal team. Een medewerker van het Sociaal team neemt dan contact met u op voor een gesprek bij u thuis, of bij u in de buurt. Dit gesprek gaat over de voorbereidingen voor het opstellen van een ondersteuningsplan. Samen met u wordt bekeken wie er het beste kunnen worden uitgenodigd voor het opstellen van het plan. Ook wordt met u besproken met welke organisaties bepaalde gegevens mogen worden gedeeld, of bij welke er gegevens mogen worden opgevraagd. Dit gebeurt pas na uw schriftelijke toestemming.

Voor vragen over jeugdhulp, werk en inkomen en maatschappelijke ondersteuning kunt u terecht bij de volgende lokale organisaties:

 

E-mail / Website Centrum voor Jeugd Jeugdhulp:

info@cjgbodegraven-reeuwijk.nl en Gezin (CJG) www.cjgbodegraven-reeuwijk.nl

Telefoon:  088 – 254 23 84

 

SAM Maatschappelijke ondersteuning:

info@infoloketbodegraven.nl

www.infoloketbodegraven.nl

telefoon: 0172 – 61 45 00

 

Ferm Werk Werk en inkomen

info@fermwerk.nl www.fermwerk.nl

telefoon: 0348 – 49 70 00

 

Gemeente Algemeen

info@bodegraven-reeuwijk.nl

Bodegraven-Reeuwijk www.bodegraven-reeuwijk.nl

Telefoon: 0172 – 522 522

 

De folden met de informatie kunt u downloaden door op onderstaande link te klikken.

150028_GBoR Sociaal Team flyer INWONERS