Ruimte en Natuur

Landelijke uitstraling behouden en versterken

Waardenaren hechten veel waarde aan de ruimte rondom het dorp en het open landschap. Bijna de helft van de inwoners vindt de huidige landelijke uitstraling nu al heel goed. De nadruk ligt dan ook vooral op het behouden hiervan. Daarom moeten we bijvoorbeeld kritisch zijn op nieuwbouw en deze aan laten sluiten bij het karakter van het dorp; niet te hoog bouwen, met een traditionele uitstraling en het landschap zo min mogelijk aantasten.

Natuurlijke omgeving

Er is verder ruimte voor een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte. Stoepen, wegen, voetpaden en parkeerplaatsen moeten beter onderhouden worden en de entree van het dorp kan aantrekkelijker worden ingericht. Ook is er behoefte aan meer groen en meer wandelroutes in het dorp. Alhoewel sommige mensen aanvullen dat aan meer groen niet te veel geld besteed moet worden.

Ten slotte worden er ook zorgen geuit over de achterlaatlocaties van boeren bedrijven. Het zou onwenselijk zijn als de agrarische atmosfeer door woningbouw naar beneden gehaald zou worden.

In 2030 zijn er uitbereidingen van de huidige en nieuwe wandelroutes gerealiseerd zodat deze ook voor mindervaliden en bijvoorbeeld kinderwagens begaanbaar zijn. Tevens blijft het open en landelijke karakter behouden ondanks het verdwijnen van boeren bedrijven en schaalvergroting.