Uitslag onderzoek zonthermie

Vorig jaar, in september 2021, hebben wij aangekondigd een onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid van een warmtenet in Waarder met de zon als bron. Dit onderzoek is inmiddels uitgevoerd door ingenieursbureau Royal Haskoning DHV in opdracht van de Provincie Zuid-Holland. In dit artikel willen wij deze uitslag graag met u delen.

Inhoud

In het onderzoek is gekeken naar een warmtenet bestaande uit collectoren die de warmte van de zon “oogsten”, een opslag voor deze warmte om later te gebruiken en de transportleidingen naar de woningen. Daarnaast is er ook een back-up voorziening meegenomen als de opslag leeg is om toch aan de warmtevraag te kunnen voldoen.

Uit het onderzoek is gekomen dat de warmtevraag van de kern van Waarder ongeveer 23 duizend gigajoule aan warmte per jaar is op dit moment. Als de woningen beter geïsoleerd zouden worden zou de warmtevraag kunnen dalen naar circa 21 duizend gigajoule per jaar. Om aan deze energievraag te voldoen zou er ongeveer 4,7 hectare aan grond ingenomen worden door de zonnecollectoren. Naast dit oppervlak aan collectoren is er ook een opslag van circa 66 duizend liter benodigd bij een diepte van 10 meter is hiervoor een oppervlak van ongeveer 0,8 hectare benodigd. Hierdoor komt de totale oppervlak van de installatie op ongeveer 5,5 hectare uit. Om een indicatie hiervan te geven is deze ingetekend in de kaart van Waarder ter illustratie. Daarnaast zou er 10 kilometer aan leidingen ondergronds aangebracht moeten worden om alle woningen in de kern aan te sluiten op het warmtenet. U ziet, dit zijn enorme getallen waar het over gaat.

Kosten

Het gaat dan ook om een enorme investering die een dergelijke realisatie met zich mee zou brengen. De kosten voor de aanleg van het systeem, maar ook de onderhoudskosten en energiekosten voor warmtepompen zijn in verschillende varianten met elkaar vergeleken. De variatie is aangebracht in voornamelijk de eerder genoemde back-upvoorziening. Deze kan gasgestookt zijn, maar ook uit een warmtepomp bestaan of een combinatie daarvan. Ook kunnen deze manieren met elkaar gecombineerd worden. Om deze manieren goed met elkaar te vergelijken zijn de kosten voor 1 gigajoule aan warmte met elkaar vergeleken (levelized cost of heat).

Uit deze analyse blijkt dat de kosten voor een gigajoule aan warmte fors hoger ligt. De prijs varieert van circa 75 euro per gigajoule tot 115 euro per gigajoule aan warmte. Daarmee zouden de opbrengsten van het systeem binnen de levensduur van de installatie niet opwegen tegen de investering doordat deze ver boven het maximale tarief van de ACM ligt. De verwachting is tevens dat verder onderzoek, mede door de afwezigheid van hoogbouw, geen ander beeld laat zien.

Echter, om iedereen individueel over te laten gaan naar gasloos verwarmen kost ook een hoop geld. Naar de kosten van deze methode is daarom ook onderzoek gedaan om een goede vergelijking te kunnen doen. Uit deze vergelijking blijkt dat de kosten voor een hybride of volledig elektrische oplossing gelijkwaardig zijn aan de gasprijzen. Per huishouden zou de investering daarmee liggen rond de 7 duizend euro voor een hybride oplossing en de 15 duizend euro voor een volledig elektrische oplossing. De realisatie hiervan is wel met extra isolerende maatregelen aan de woning mogelijk, afhankelijk van het energielabel bepaald dit de extra kosten bovenop de genoemde investering. De kosten per gigajoule aan warmte ligt hierbij rond de 50 euro.

Conclusie

De conclusies die uit het onderzoek zijn getrokken zijn dat een collectief warmtesysteem voor het gehele dorp niet haalbaar lijkt doordat de investering niet opweegt tegen de opbrengsten. De oplossing die voor bewoners wel kostenneutraal of zelfs besparend kan zijn is de hybride warmtepomp of de volledig elektrische warmtepomp. Voor bewoners is het daarvoor in eerste instantie lonend om de woning extra te isoleren en daarmee de warmtevraag te verminderen. Dit is in lijn meet de eerder opgestelde transitievisie warmte. Bent u benieuwd of uw woning reeds geschikt is of hoe uw woning beter geïsoleerd kan worden? Vraag hulp aan een van de gratis energiecoaches in de gemeente. U kunt deze aanvragen via deze link.

 

Comments 3

 1. Hadden de kosten van het onderzoek niet beter in voorlichting gestopt kunnen worden? In vergelijkbare situaties is deze uitkomst al eerder aan het licht gekomen. En met een beetje gezond boerenverstand… Initiatieven zijn natuurlijk altijd goed en onderzoek ook. Maar een onderzoek van een jaar met dit als resultaat? Vraag mij dan ook af uit welk potje dit komt? Als ik het bericht moet geloven vanuit de provincie. Maar die betalen we ook met zijn allen. Of ben ik nu te kritisch? 😉

  1. Post
   Author

   Hoi Stephan, De energiecoaches kunnen je helpen bij voorlichting over maatregelen die jij zou kunnen nemen. Dit onderzoek is juist bedoeld om gericht te kijken of dit een mogelijkheid is voor Waarder. Deze techniek is in eerdere rapporten onderbelicht gebleven en daarom de moeite waard geweest voor de Provincie. Ondanks de uitkomst zijn we weer een stapje verder. Waar heb jij zelf behoefte aan in het licht van de transitie? Dan kunnen we deze meenemen in het vervolg met de gemeente. Je mag deze ook mailen naar waarder@dorpenwijk.nl als je dat prettiger vindt.

   1. Hoi Nick. Persoonlijk hebben wij alles gedaan binnen onze mogelijkheden. En met een huurwoning ben je helaas overgeleverd aan de verhuurder. Wat we konden doen, hebben we gedaan. Met een koopwoning zijn er, mits de middelen het toestaan, meer mogelijkheden. Echter is de vraag wanneer je die investeringen gaat terug verdienen. Overigens maar goed dat het niet te snel gaat met de transitie. Stroomnetten kunnen de elektrificering nu al niet aan en als iedereen over stapt naar warmtepompen, elektrische auto’s, zonnepanelen enz., wordt dit nog erger. In sommige plaatsen wordt de spanning op het stroomnet verhoogt om zonnepanelen af te schakelen om het net niet te overbelasten. Geen monteurs te vinden, geen materialen, kosten stijgen als een malle en ga zo maar door. Er zijn nu mensen met warmtepompen die CV ketels weer laten aansluiten ivm de torenhoge tarieven voor energie en de nu ingestelde plafonds voor het elektraverbruik. Jarenlang wegkijken wordt nu “beloond”… “We” zijn hier nog lang niet klaar mee.

Geef een reactie