Maxima fase 3

Op woensdag 7 juni 2017 organiseerde Bogor projectontwikkeling als ontwikkelaar van de locatie Maxima fase 3 te Waarder, een informatie-inloopavond. Bijgaande foto’s geven een impressie van de getoonde schetsen van het nieuwe plan. Voor meer informatie kunt u een mail sturen aan info@bogor.nl

Het ontwerpwijzigingsplan Maxima fase 3a en ontwerpbestemmingsplan Maxima fase 3b liggen vanaf vandaag ter inzage bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en op de internetsite https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/overzicht-ruimtelijke-plannen

Geef een reactie