Onderzoek naar alternatieve verwarming

Zoals u wellicht heeft kunnen lezen in de dorpsvisie heeft het dorp de ambitie uitgesproken om in 2030 zelfvoorzienend te zijn in de behoefte naar elektriciteit en warmte. Dit is erg ambitieus en gaat verder dan de tijdslijn die de gemeente en rijksoverheid hebben opgesteld. Op basis van deze passage in de dorpsvisie heeft de gemeente contact gezocht met het dorpsteam.

De gemeente heeft, in samenwerking met de provincie, aangeboden om een onderzoek uit te laten voeren naar een alternatieve verwarmingsbron voor de woningen en utiliteiten in de dorpskern. In een dergelijk onderzoek zou naar voren moeten komen welke manier van duurzaam verwarmen, specifiek voor Waarder, zowel financieel als technisch haalbaar is. Dit zou een breed onderzoek zijn naar verschillende collectieve oplossingen waarbij ook de conclusie kan zijn dat een individuele oplossing het meest haalbaar is.

Voordat dit onderzoek tot uitvoering zal komen, zal het dorpsteam een aantal bewoners betrekken die kennis en ervaring hebben op dit gebied betrekken bij dit besluit. Hierbij hopen wij verschillende invalshoeken aan het licht te brengen waaruit extra vragen kunnen komen die in het onderzoek meegenomen kunnen worden. Het dorpsteam zal hier proactief een aantal bewoners voor uitnodigen.

Bent u zelf ook geïnteresseerd in dit thema, of heeft u hier kennis van? Laat ons dit dan weten. Indien de coronamaatregelen dit toelaten kunnen wij u wellicht nog een uitnodiging doen toekomen.

Comments 3

 1. Beste Dorpsteam,

  In het laatst geposte artikel op het bewonersplatform lees ik dat je als geïnteresseerde contact kunt opnemen. Bij deze doe ik dat, als het niet teveel tijd kost dan draag ik graag een steentje bij.

  Als ingenieur ben ik zeer geïnteresseerd in de Energietransitie, en draag ik de ambitie om van het gas af te gaan een warm hart toe. Aan de andere kant ben ik ook skeptisch in hoeverre dit haalbaar is voor Waarder in 2030, dit is immers al over 9 jaar.

  Afgelopen jaar ben ik ook betrokken geweest bij het Buurkrachtteam hier in Waarder waarmee we een collectieve inkoop zonnepanelen hebben georganiseerd. Misschien willen we in de toekomst (eventueel met een andere teamsamenstelling) nog meer acties organiseren zoals een collectieve inkoop isolatie bijvoorbeeld.

  Als jullie mijn inbreng voor de plannen kunnen gebruiken, dan hoor ik dat graag.

  Met vriendelijke groet,

  Ruben Lakerveld uit de Prins Bernhardstraat

 2. Geachte Dorpsteam,
  Ik lees net in KOBR dat de gemeente een onderzoek gaat doen naar een zon-thermisch systeem om aan de energiebehoefte van het dorp te voldoen. Ik heb geen idee wat een zon-thermisch systeem precies is, dus ik Goooogle. Duidelijk is dat het zon-thermisch systeem goed bedacht is, echter totaal ongeschikt voor daken met dakpannen. Ik denk dan ook dat het onderzoek snel gedaan kan worden (3 minuten) en dat dit systeem nu niet is waar het dorp op zit te wachten.
  Met vriendelijke groet, Peter

 3. Geacht Dorpsteam,

  Wellicht is mijn reactie wat aan de late kant, maar graag wil ik, als inwoner van Waarder, toch even reageren op de berichtgeving rond het onderzoek naar alternatieve warmtevoorziening voor ons dorp. Uit bovenstaande begrijp ik dat RHDHV opdracht heeft gekregen om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van zon-thermische energie. Zelf ben ik als adviseur werkzaam bij een bureau dat zich ook met deze onderwerpen bezig houdt. Indien gewenst kan ik u assisteren bij het beoordelen van de uitkomsten van het onderzoek en het opstellen eventuele (kritische) vragen.

  Mocht u geïnteresseerd zijn in mijn bijdrage dan verneem ik graag van u.

  Met vriendelijke groeten,

  Chris van der Elst
  Adviseur outsourcing duurzame energiesystemen
  Prins Bernhardstraat 40f
  Waarder

Geef een reactie