Uitkomsten Wie, Wat, Waar(der)

Naar aanleiding van de informatie Wie, Wat Waar(der) zijn de volgende aanbevelingen genoteerd. Het Dorpsteam wil hier graag, samen met u, verder mee ! Wij zijn bereikbaar via het mailadres : waarder@waarder.dorpenwijk.nl 

(sociale) leefbaarheid: parkeren, woningbouw, voorzieningen

Mochten er woningen gebouwd gaan worden in Waarder, aan welk type woningen heeft Waarder volgens U dan behoefte?
– Starters
– Starters en éépersoonswoningen

Heeft U behoefte aan een centraal dorpsplein? Hoe en waar zouden we dat dan kunnen realiseren?
– Leuk, dat hebben we toch op de Maximalaan

Welke recreatieve zaken (sport,spel, cultuur, ed) zou U graag in Waarder zien?
– Georganiseerde activiteiten zodat jongeren en kinderen dingen met elkaar doen en minder binnen zitten
– Jeu de boule
– Eventueel stadsboerderij van ons dorp (vb is in Rotterdam) maar dan met meer activiteiten. Activiteiten voor jongeren en mensen met beperkingen
– Bijv. Kromme Kamp uitbreiden met recreatieve dingen
– Verdedigingssport

Mocht de Poort van Waarder ontwikkeld gaan worden: Welke winkels zou U dan graag – naast de supermarkt – zien in de Poort van Waarder?

– Waterspeeltuin
– Binnenspeeltuin
– Fietsenservicepunt
– Skatebaan
– Afhaal chinees
– Pizza
– Kebbab
– Kaaswinkel
– Opticiën/gehoor
– Kapper
– De brandweer
– Naast supermarkt wat “kleine horeca”snacks, koffie, thee, lunchcafé gericht op fietstoerisme
– Veranderende vraagstelling. Is hier behoefte aan? Zo ja, groter aanlopen in combinatie met bestaande bedrijven in Driebruggen (herloceren op nieuw bedrijventerrein !!)
– Trekt het wat breder meer winkels bijv. action, kruidvat
– Ik denk dat het slim is om ook te kijken voor meer bedrijfsruimte
– Kleine ruimte en groter
– In deze omgeving zijn veel doeners dus veel mee rkans op zzp-ers
– Goed plan. Alleen bedrijfspand denk onnodig en beter parkeer plaats voor vrachtwagen houden(2 keer)
– Super al het zware bevoorrading uit het dorp !
– Concept store met meerdere kleine ondernemers
– Kleine action achtige winkel
– Fietsemaker
– Loenens autobedrijf wil graag een stuk grond
– Fietsenmaker (2 keer)
– Kapper
– Horeca/koffie barista
– Wat beurt er met de snackwagen?
– Top plan, mooie supermarkt
– Supermarkt goed plan en andere winkels
– Top plan van de Plus. Graag met snackvoorziening. Wel passend in de omgeving en bebouwing van het dorp
– Doodzonde van vrij uitzicht ! Constant groter mooier beter duurder zal niet werken en de aarde verpesten !!

Zijn er voldoende voorzieningen voor de jeugd? Zo nee, welke mist U?

– Disco ! (6 keer)
– Te betalen huizen voor starters (5 keer)
– Een gezellig café voor de jeugd (6 keer)
– Plek voor jongeren (15 keer)
– Half pipe, skate parkje
– Filmavonden 1 x p mnd? Wintertijd

– De speeltuin aan de Julianastraat wordt beheerd door de speeltuinvereniging. Voorheen (met vorig bestuur) werd de speeltuin in de avond en in de nachts de speeltuin afgesloten. De laatste tijd wordt dit niet meer gedaan. Verzoek, afsluiting speeltuin gewenst. Ook aandacht voor het ophogen van de speeltuin waardoor er nu in de tuin van de omwonenden kan worden gekeken. Hoe hiermee om te gaan

Blijvende aandacht voor het braakliggende terrein tussen de parkeerplaats van de plus en de kerk, wat helemaal verwilderd

Veiligheid: buurt whatts app

Hoeveel procent van de inwoners van Waarder moet volgens U kunnen reanimeren? Hoe gaan we dit met elkaar bereiken?
– 25 %, cursussen
– 100 %, reanimatiecursus op verschillende momenten organiseren!
– 25 %, gratis cursussen
– 90 %, reanimatie cursus
– Misschien een keer cursus geven
– 50 % zeker

Verkeersveiligheid: bruggen/duikers, 30 km zone, straatverlichting

Hoe kunnen we na de opening van de nieuwe Randweg het Oosteinde verkeersluwer en – veiliger maken?

– Als verkeer niet geweerd kan worden, dan handhaven (techniek)
– Door de nieuwe weg naar Woerden wordt het volgens mij rustiger
– Door het geheel af te sluiten
– Max. snelheid omlaag
– Autovrij- alleen fietsers en bromfietsers
– Bussluis ipv paal
– Beloofd door C. Oskam: 3 weg en smaller (?? Kan het niet goed lezen)
– Oosteinde pyramide hele dag omhoog!
– Wel een pas dan voor alle Oosteinde bewoners, dus ook voor de andere kant van het stoplicht
– Versmallingen weghalen! Maakt het alleen maar gevaarlijker. Alleen verkeer voor de mensen die er wonen, neem de ringweg maar
– Permanent zakpaal omhoog!!

Wat is volgens U de onveiligste plek van Waarder qua verkeer?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

– Zebra padden? (sorry, echt zo geschreven) Mensen stoppen tegenwoordig niet meer
– De weg versmalling begin dorp. Vooral oversteek fietsers
– Dorp uit borden niet goed zichtbaar
– Borden weg versmalling staan vrij laag, slechte doorkijk door plaats op de rijbaan
– Fietsers rijden al vrij vroeg aan de linkerkant
– Oosteinde !
– Flauwe bocht dorp
– Zebra PLUS en fietspad nieuwe rotonde
– De duikers op het oost- en westeinde
– Opnieuw asfalteren van Oosteinde
– Voor de school met de ouders die kinderen met de auto wegbrengen
– De nieuwe wegversmalling ingang dorp (volstrekt onnodig)
– Molendijk/dorp
– Stoepen van julianastraat zijn veel te smal
– Rondom de PLUS, incl. de bocht richting molendijk
– Versmalling richting rotonde wordt zeer gevaarlijk, borden niet goed zichtbaar en achter elkaar, te hoog
– Een onveilige plek, nieuwe fietsersoversteek bij de rotonde
– Fietspad onder de snelweg door
– De zebra van de PLUS (3 keer)
– De nieuwe rotonde aan zijde Waarder. Wachten op het eerste ongeluk. Hopelijk niet
– Het oude kerverland, jongeren zijn ’s nachts bezig met braak
– Bij de nieuwe wegversmalling bij de ingang van Waarder staan de borden veel te hoog en voor elkaar!
– De zebra bij de PLUS
– Achter de PLUS verkeer
– Molendijk wordt erg hard gereden, 30 km zone van maken
– Wegversmalling op molendijk is prima oplossing

Hoe kunnen we dit verbeteren?
– Mensen moeten meer rekening houden met elkaar
– Op een andere manier de borden plaatsen
– Beetje normaal doen
– Verkeershufters aanpakken
– Door de straat weer te maken zoals het hiervoor was (julianastraat)
– PLUS verplaatsen naar vrij liggende locatie
– Snelheidsremmers in de vorm van bloembakken en slaommen
– De oversteek fietsers in het midden van de molendijk (ter hoogte van huidig zebrapad)
– De belemmering in de bocht dorp-molendijk weghalen
– De afslag naar bodegraven A12 vanuit Waarder is onjuist- omleiden naar de 2e rotonde
– Zo snel mogelijk afbreken (kerverland)
– Meer controle
– Stoplicht
– Flitspaal terug molendijk (3 keer)
– Molendijk 30 km maken
Een aantal jaar geleden is de Julianastraat opgeknapt. De straat heeft toen een nieuwe inrichting gekregen. De situatie is dat er aan weerzijde van de weg een heel smal trottoir is en aan één kant geparkeerd kan worden.
Het probleem: het trottoir is zo smal dat veel doelgroepen met kinderwagens, rolstoel en rollator noodgedwongen de weg op moet om zich te verplaatsen.
Vraag: graag aandacht hiervoor en antwoord naar dorpsoverleg formuleren. BOA stelt voor om er een woonerf van te maken

Gewenst om bij korte termijn maatregel: aanbrengen nieuwe deklaag asfalt en plateau bij de PLUS om ook het parkeerverbod te wijzigen naar een stopverbod. Dit omdat ook auto’s direct naast het zebrapad kort parkeren voor een kleine boodschap. Dit verzaakt ook de onoverzichtelijkheid van het zebrapad

Bij de duikers van het Westeinde zijn bij aanleg tijdelijk klinkers aangebracht wanneer worden deze vervangen? Ook op het oosteinde

T.h.v. Oosteinde 48 zit een diepe kuil in het wegdek. Verzoek om te repareren.

Communicatie met en naar gemeente: meldpunt, klankbord voor gemeente

Vindt U een avond als deze voor herhaling vatbaar en heeft u nog tips of tops!
– Zeer belangrijk. Info is altijd welkom
– Altijd goed die info
– Zeer belangrijk
– Info enz. is nooit teveel
– Info heel fijn en belangrijk
– Jazeker, info altijd belangrijk en voor ontwikkelingen dorp
– Zeker voor herhaling, weer veel wijzer geworden
– Prima avond, voor herhaling vatbaar !
– Ja (4 keer)
– Ja met een BBQ
– Nog een keer (Gerie Nap)
– Geen tipse
– Ja voor verder informatie
– Ja fantastisch

Comments 4

 1. Het westeinde vanaf nummer 39 links tot en met 12 rechts grondig aanvegen, ligt een berg los grind op. Het is nu net een grindweg.

  Dit stuk een keer in zijn geheel goed asfalteren zou het geheel ook ten goede komen. De kwaliteit van de weg is onder de maat. Dat is een niet Groenehart waardige weg.

 2. Méér verkeersbelemmeringen in Waarder (Molendijk, Kosterdijk, Dorp) om hufterig verkeersgedrag (voetgangers op zebrapaden zijn vogelvrij!!!) te voorkomen.

  Ja sorry hoor, maar ook door inwoners van Waarder/Driebruggen maken zich hieraan ook regelmatig schuldig!

 3. Kan het bord met de plattegrond van de gemeente niet worden vervangen door een die wel goed is . Wat er nu staat is er een waar alles is omgedraaid .
  De reeuwijkse plassen liggen aan de andere kant van de a 12 de groendijk ligt links van je in plaats van rechts als je er voor staat .
  G Dijkstra

Geef een reactie