Uitnodiging enquête dorpsvisie

Het coronavirus houdt ons nog steeds in zijn greep. Desondanks probeert het Dorpsteam in samenspraak met u een dorpsvisie te ontwikkelen. In deze dorpsvisie komt te staan hoe wij het dorp zien over tien jaar. Dit op belangrijke thema’s zoals woningbouw, veiligheid en duurzaamheid. Dit in navolging op de avond “Wie, Wat, Waarder” die wij in 2018 hebben georganiseerd.

De eerste stap die wij nu willen zetten is een algemene enquête waarin wij de mening van het dorp willen peilen. Vult u deze in? Invullen kan digitaal via onze website waarder.dorpenwijk.nl/dorpsvisie. Samen met de PLUS folder heeft iedereen in Waarder een uitnodiging gekregen om deze enquête in te vullen. Helaas is daarin een fout internetadres vermeld. De QR-code linkt wel naar de juiste pagina.

Invullen kan tot en met 15 november. Mocht u de enquête niet online in kunnen vullen, dan kunt u een papieren exemplaar ophalen en inleveren bij PLUS Hoogendoorn. Invullen van de enquête kost u circa 10 minuten van uw tijd.

De resultaten van de enquête zullen op onze website worden gepubliceerd. Op deze pagina zullen ook verdere updates geplaatst worden.

Geef een reactie