Resultaten Enquête bekend

Recentelijk heeft het dorpsteam een enquête gehouden voor de dorpsvisie. Deze enquête is veelvuldig ingevuld en deze resultaten zijn inmiddels verwerkt. De resultaten zijn in verschillende thema’s ingedeeld en bevraagd. Nu de globale resultaten bekend is het moment aangebroken om deze openbaar te maken.

De bewoners van Waarder geven aan de centrale ligging en de goede voorzieningen te waarderen. Ook de rust en ruimte worden als positieve punten in de enquête genoemd. Als verbeterpunten wordt de verkeersveiligheid en overlast daarvan genoemd, de positie van starters en jongeren in relatie met woningbouw wordt als grootste en duidelijkste speerpunt aangegeven. Deze verbeterpunten komen ook uit de verdiepingsvragen die na de algemene positieve en verbeterpunten zijn gevraagd.

Woningbouw

Dat er meer woningen in het dorp moeten komen, dat staat voor 89% van de ondervraagden vast. Over de locatie en het type woningen is echter nog wel enige verdeeldheid uit de resultaten op te maken. Er is echter een goede tweedeling te zien in de resultaten. Waar de jonge mensen en doorstromers met een kinderwens door 29 tot 63% van de ondervraagden is aangeklikt, zijn de doelgroepen op hogere leeftijd zonder kinderen door maximaal 14% van de ondervraagden aangeklikt.

De meerderheid van de respondenten is ook overtuigd dat koopwoningen met een prijs tot €375.000,- gewenst zijn in het dorp. Ook aan sociale huurwoningen met een huurprijs tot €750,- is éénderde van de respondenten overtuigd van de noodzaak daartoe in het dorp. Als meest geschikte locaties voor woningbouw naast het oude Kerverland, worden het weiland naast het Kerkelaantje genoemd en het weiland langs de Molendijk.

Vervolg

Via de knop onderaan dit bericht kunt u de samenvatting van de resultaten downloaden en bekijken. Wat vindt u van deze resultaten? Bent u het hiermee eens? Heeft u nog aanvullingen? Laat een bericht achter in de reacties. Op basis van deze reacties kunnen wij de inhoud van de dorpsvisie verder finetunen en op een later moment publiceren en aan u presenteren.


Geef een reactie