Snelheid in aanpak verkeersveiligheid en opknappen tunnel

Deze week hebben wij u veel te melden! Zo is het Dorpsteam met de gemeente in gesprek geweest over de verkeersveiligheid op het dorp, en hebben wij meer nieuws te melden over het opknappen van het tunneltje onder de A12.

Allereerst het nieuws over de verkeersveiligheid op het dorp. Recentelijk zijn landelijke richtlijnen dusdanig aangepast dat het theoretisch mogelijk is geworden om ook de Molendijk en het Dorp in te richten als een 30-zone. Na veel aandringen van het Dorpsteam is de gemeente hier voortvarend mee aan de slag gegaan en zijn de verkeersdeskundigen met ons in gesprek gegaan over maatregelen die op korte termijn uitgevoerd kunnen worden om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Deze ideeën worden nu door de gemeente verder uitgewerkt en bekeken of deze financieel haalbaar zijn. Daarnaast moet het collega van burgemeester en wethouders een verkeersbesluit nemen, en willen wij deze plannen aan u voorleggen. Er zijn dus nog wel een aantal stappen te nemen voordat het ook daadwerkelijk zover is. Wij hopen en vertrouwen echter op een goede uitkomst.

Daarnaast is voor veel dorpsbewoners het tunneltje onder de A12 een doorn in het oog. De verloederde staat van de tunnel staat in schril contrast met de vernieuwde weg en rotonde. Rijkswaterstaat, eigenaar van de tunnel, geeft echter niet thuis om dit aan te pakken. Daarom heeft de gemeente toegezegd het viaduct schoon te willen maken. Hierdoor oogt deze weer een stuk frisser. Daarnaast heeft het Dorpsteam, in overleg met de gemeente en Rijkswaterstaat, het idee geopperd om een muurschildering aan te brengen. Zogenaamde street art.

Voor de street art hebben wij een jonge kunstenaar uit de regio bereid gevonden dit te ontwerpen en te realiseren. Hij heeft reeds een visueel voorlopig ontwerp gemaakt waarin verschillende polderdieren centraal staan. Ook op de rotonde zijn wij voornemens polderdieren in de vorm van een kunstwerk terug te laten komen om zo een mooie entree te realiseren. Hierover op een later moment meer informatie.

Wat vindt u van deze ontwikkelingen of heeft u ideeën? Laat uw reactie hieronder achter.

Comments 3

 1. Nog meer 30 km. Zones is goed alleen wat gaan we eraan doen dat de mensen zich eraan gaan houden? De Kosterdijk is inmiddels een 30 km. Zone maar nog al te vaak lijkt het daar een racebaan. Velen houden zich niet aan de snelheid. 50 km op de Molendijk en Dorp is waar velen zich nu al niet aanhouden.

  En de muurschildering voor het tunneltje is echt mooi!

 2. De muurschildering is echt heel leuk.
  De 30km zone is in theorie goed, alleen is de vraag of er gehandhaafd gaat worden.
  Er is ooit sprake geweest van een rondweg om Waarder, ik weet niet meer hoe dat is afgelopen, maar dat klinkt beter. Er is gewoon teveel doorgaand verkeer.

 3. Muurschildering is prachtig, als er maar geen graffiti over heen wordt gespoten !
  Hoe 30 km handhaven ?

Geef een reactie