Werkgroep Warm Waarder van start

In een eerder bericht hebben wij u geïnformeerd over een onderzoek naar alternatieve duurzame verwarming in Waarder. Het onderzoeksbureau dat dit onderzoek gaat uitvoeren is Royal HaskoningDHV en is gefocust op zonthermie in vergelijking met andere oplossingen. Om dit proces vorm te geven heeft het dorpsteam de werkgroep Warm Waarder geïnitieerd om samen met de gemeente te werken aan dit project. De Werkgroep Warm Waarder bestaat uit een vertegenwoordiging van het Dorpsteam, Buurkracht en bewoners.

Inmiddels zijn de eerste gesprekken gevoerd en hebben de consultants van Royal HaskoningDHV kennisgemaakt met het dorp door middel van een wandeling door de kern en het buitengebied. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een plan van aanpak dat gaat dienen als basis voor het onderzoek. In dit plan van aanpak moet onder andere duidelijk worden welke scenario’s onderzocht gaan worden en wat de hoofdvraag van het onderzoek moet gaan zijn.

De focus in dit onderzoek ligt op zonthermie omdat deze techniek veel theoretische potentie heeft voor de kleinere kernen in landelijk gebied. Dit volgt uit een verkennend onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Provincie Zuid-Holland. Het onderzoek dat op dit moment uitgevoerd wordt is een vervolg op deze verkenning en moet de mogelijkheden voor Waarder in kaart gaan brengen. Het onderzoeksrapport kunt u vinden op onze speciale pagina. Het onderzoek dat nu uitgevoerd wordt, is gefinancierd door de Provincie Zuid-Holland en valt binnen een proeftuin van zes verschillende projecten.

Om alle informatie met betrekking tot dit project overzichtelijk bij elkaar te houden heeft de Werkgroep Warm Waarder een speciale pagina op onze website. Hier zullen wij in de toekomst meer relevante documenten aan u ter beschikking stellen en informatie met u delen. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneert u zich dan op de nieuwsbrief en like onze Facebook-pagina.

Geef een reactie